Classic Blog

Մայիսի 02 2017

Խորհրդարանական ընտրությունները ԵՄՀ տեղացի և օտարերկրյա դիտորդ-ուսանողների տեսանկյունից

Եվրասիա  միջազգային համլասարանում մայիսի  2-ին տեղի ունեցավ    սեմինար-քննարկում նվիրված 2017թ-ի ապրիլի 2-ի  խորհրդարանական ընտրություններին, […]

Ապրիլի 28 2017

«Տեղեկատվության որոնում, բանավոր ներկայացումներ » թեմայով մեթոդական  վերապարաստում

2017  թվականի ապրիլի  28-ին  Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի նախաձեռնու­թյամբ  Եվրասիա  միջազգային համալսարանի երեք ամբիոնների […]