Classic Blog

ԵՄՀ էլեկտրոնային գրադարանում հասանելի են դարձել նոր միջազգային պարբերականներ

Հարգելի՛ ուսանողներ, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմ և հետազոտողներ, Եվրասիա միջազգային համալսարանը, հանդիսանալով Հայաստանի Էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումի […]

Երիտասարդ գիտնականներին գիտական սարքերի և/կամ նյութերի ձեռքբերման համար ֆինանսական աջակցության տրամադրման մրցույթ

Երիտասարդ գիտնականների աջակցության ծրագիրը մրցութային հիմունքներով տրամադրում է ֆինանսական աջակցություն` երիտասարդ գիտնականների խմբերին գիտական […]

ԵՄՀ-ն կազմակերպեց սեմինար՝ ուղղված դասախոսների գիտահետազոտական հմտությունների զարգացմանը

Ս.թ. դեկտեմբերի 24-ին Եվրասիա միջազգային համալսարանի Միջազգային կապերի և հետազոտությունների կենտրոնի նախաձեռնությամբ կազմակերպվեց դասախոսների […]

X