Մարտի 09 2017

2017 թվականի դիմորդին

— ավագ դպրոց, բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա,
— առկա, հեռակա-հեռավար ուսուցում,
— ԿՐԹԱԹՈՇԱԿ լավագույն ուսանողներին,
— փոխանակման ծրագրեր ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ բուհերի հետ, ԱՆՎՃԱՐ ուսուցում եվրոպայում (Եվրամիության հովանավորությամբ),
— հանրակացարանի առկայություն ՄԱՐԶԵՐԻ ուսանողների համար,
— աջակցություն ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ տեղավորման հարցում:
__________
www.eiu.am
Հեռ․՝ 010 249438, 010299088