Ընդհանուր նկարագիր

Շնորհվող որակավորումը

  • Տեղեկատվական Համակարգերի բակալավրի աստիճան «Տեղեկատվական Համակարգերի մասնագետ» մասնագիտությամբ
  • Տեղեկատվական Համակարգերի մագիստրոսի աստիճան «Տեղեկատվական Համակարգերի մասնագետ» մասնագիտությամբ

Կրթական ծրագրի նպատակը 

«Տեղեկատվական Համակարգեր» մասնագիտության բակալավրիատի կրթական ծրագրի նպատակն է պատրաստել Տեղեկատվական Համակարգերի և Տեխնոլոգիաների տարբեր ոլորտների. ծրագրավորողներ, սերվերային, ցանցային և համակարգչային ադմինիստրատորներ, տվյալների բազաների մշակող և սպասարկող, ինֆորմացիայի անվտանգության և պաշտպանության բարձրակարգ մասնագետներ, ովքեր իրենց մասնագիտական հմտություններով կհամապատասխանեն միջազգային աշխատաշուկայի կողմից ներկայացվող պահանջներին: