ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Համալսարանը տրամադրում է կրթական հնարավորություններ Հայաստանի Հանրապետության Որակավորումների ազգային շրջանակի VI`բակալավր, VII`մագիստրոս, VIII` հետազոտող (գիտական աստիճանը` գիտությունների թեկնածու) մակարդակներում:
Եվրասիա միջազգային համալսարանում գործում են հետևյալ մասնագիտությունները`
  • «Կառավարում»,
  • «Իրավագիտություն»,
  • «Օտար լեզու և գրականություն»,
  • «Ֆարմացիա»
Արժևորելով առաջընթացը, ուսուցման համագործակցային մեթոդները, ստեղծագործական միտքը և ջերմ փոխհարաբերությունները` պատրաստել տեսական գիտելիքները գործնական նպատակներին ծառայեցնող, ստեղծագործական մտածողություն  ու գիտական երևակայություն ունեցող, թիմում համագործակցելու ունակ, առաջնորդելու կարողություն ունեցող վստահ և համարձակ ինքնադրսևորմամբ մասնագետներ: Նման մասնագետների պատրաստման բարդ ուղին համալսարանը հաղթահարում է` հետևելով Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքներին:

 

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՍՈՎՈՐԵԼ