ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Համալսարանը տրամադրում է կրթական հնարավորություններ Հայաստանի Հանրապետության Որակավորումների ազգային շրջանակի VI`բակալավր, VII`մագիստրոս, VIII` հետազոտող (գիտական աստիճանը` գիտությունների թեկնածու) մակարդակներում:
Եվրասիա միջազգային համալսարանում գործում են հետևյալ մասնագիտությունները`
«Կառավարում», «Ֆինանսներ», «Տեղեկատվական համակարգեր», «Իրավագիտություն», «Լրագրություն», «Օտար լեզու և գրականություն», «Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա, «Ֆարմացիա»:
  • Կառավարում
  • Ֆինանսներ
  • Տեղեկատվական համակարգեր
  • Իրավագիտություն
  • Լրագրություն
  • Օտար լեզու և գրականություն
  • Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա
  • Ֆարմացիա

Արժևորելով առաջընթացը, ուսուցման համագործակցային մեթոդները, ստեղծագործական միտքը և ջերմ փոխհարաբերությունները` պատրաստել տեսական գիտելիքները գործնական նպատակներին ծառայեցնող, ստեղծագործական մտածողություն  ու գիտական երևակայություն ունեցող, թիմում համագործակցելու ունակ, առաջնորդելու կարողություն ունեցող վստահ և համարձակ ինքնադրսևորմամբ մասնագետներ: Նման մասնագետների պատրաստման բարդ ուղին համալսարանը հաղթահարում է` հետևելով Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքներին:

 

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՍՈՎՈՐԵԼ