ԵՄՀ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

ԵՄՀ-ն իրականացնում է մի շարք նախագծեր՝ ուղղված միջին մասնագիտական հաստատությունների ուսանողների փափուկ հմտությունների զարգացմանը, ինչպես նաև դասախոսների և վարչական աշխատակազմի կարողությունների զարգացմանը։

Ծրագրի շրջանակներում իրականացվում են սեմինարներ և թրեյնինգներ հետևյալ թեմաներով․

 • Թիմի կառուցում, միջանձնային հարաբերություններ
 • Հաղորդակցության հմտություններ
 • Անձնական զարգացման պլանավորում
 • Առաջնորդություն
 • Ինքնաներկայացման հմտություններ
 • Ստեղծագործական մտածողություն
 • Հետազոտական հմտություններ
 • Ժամանակի կառավարում
 • Մասնագիտական կողմնորոշում և այլն։

Համալսարանն այժմ համագործակցում է հետևյալ միջին մասնագիտական հաստատությունների հետ։

ՄԵՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐ ՔՈԼԵՋՆԵՐԸ

Պետական քոլեջներ

 • Երևանի ինֆորմատիկայի պետական քոլեջ
 • Երևանի տարածաշրջանային N2 պետական քոլեջ
 • Երևանի պետական ֆինանսատնտեսագիտական քոլեջ
 • Աբովյանի պետական էներգետիկական քոլեջ
 • Ալավերդու պետական քոլեջ
 • Երևանի տարածաշրջանային N2 պետական քոլեջ

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ