ՄԿԾ վերջնաարդյունքների վերանայման հանդիպում. Օտար լեզու եւ Գրականության  ամբիոն

Դեկտեմբերի 24-ին Մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ) վերջնաարդյունքների վերանայման նպատակով հանդիպում տեղի ունեցավ համալսարանի Օտար […]