Նախընտրական բանավեճ-քննարկում Եվրասիա միջազգային համալսարանում

Ուսանողական խորհրդի նախագահի, ուսանողի իրավունքի պաշտպանի և ամբիոնների ավագների ընտրության նախօրյակին ձևավորված  ավանդույթի համաձայն […]

«Բանավեճը որպես դասավանդման մեթոդ » թեմայով մեթոդական վերապարաստում:

Եվրասիա  միջազգային համալսարանի Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի նախաձեռնությամբ 2016  թվականի հոկտեմբերի  28-ին երեք ամբիոնների դասախոսական […]