Հանդիպում ԵՄՀ Կառավարման և ՏՏ ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու Լիլիա Ավետիսյանի հետ

2016 թ. մայիսի 11-ին Եվրասիա միջազգային համալսարանի Կառավարման և ՏՏ ամբիոնում տեղի ունեցավ հանդիպում ամբիոնի դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու Լ. Ավետիսյանի հետ:

ՄԿԾ վերջնաարդյունքների վերանայման հանդիպում. Օտար լեզու եւ Գրականության  ամբիոն

Դեկտեմբերի 24-ին Մասնագիտության կրթական ծրագրերի (ՄԿԾ) վերջնաարդյունքների վերանայման նպատակով հանդիպում տեղի ունեցավ համալսարանի Օտար […]