Գիտագործնական սեմինար  «ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության գործնական կիրառումը կազմակերպությունների կողմից»  թեմայով 

Իրավագիտության ամբիոնի նախաձեռնությամբ «ՀՀ աշխատանքային օրենսդրության գործնական կիրառումը կազմակերպությունների կողմից»  թեմայով  2016-ի  նոյեմբերի 28-ին […]

Եվրասիականների այցը Միավորված ազգերի կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակ

Եվրասիա միջազգային համալսարանի  և Միավորված ազգերի կազմակերպության (այսուհետև` ՄԱԿ) հայաստանյան հանրային տեղեկատվության վարչության միջև […]

ԵՄՀ Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի դասախոսների վերապատրաստումը Բրիտանական խորհրդում

Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղը ուսուցիչների վերապատրաստման 2016թ.-ի ծրագրի շրջանակում նոյեմբերի 18-ից 20-ը Հայաստանում հյուրընկալել […]