Ի գիտություն Եվրասիա միջազգային համալսարանի դիմորդների

Եվրասիա միջազգային համալսարանը հայտարարում է 2017-2018 ուսումնական տարվա ընդունելություն բակալավրիատում, մագիստրատուրայում և ասպիրանտուրայում, հետևյալ […]

«Կոռուպցիայի ներազդեցությունը հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառների վրա» գիտագործնական սեմինար

2017թ. մարտի 28-ին Եվրասիա միջազգային համալսարանի իրավագիտության ամբիոնը կազմակերպել էր գիտագործնական սեմինար՝ «Կոռուպցիայի ներազդեցությունը […]

«Առարկայական ծրագրի տեղը, դերն ու հիմնական սկզբունքները ՄԿԾ-ի արդյունավետ իրականացման գործընթացում» թեմայով մեթոդական  վերապարաստում

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի նախաձեռնությամբ  2017  թվականի մարտի  28-ին Եվրասիա  միջազգային համալսարանի երեք ամբիոնների […]

2017թ-ի մարտի 22-ին իրականացվեց Հայաստանի Հանրապետության հեղինակային իրավունքի մասին նոր օրենքի նախագծի քննարկում:

Քննարկումը վարեց Մտավոր սեփականության գործակալության (ՄՍԳ) Հեղինակային իրավունքի բաժնի վարիչ՝ Քրիստինա Համբարյանը, ով ներկայացրեց […]

Սուրեն Օհանյանի ուղերձը Եվրասիա միջազգային համալսարանի ուսանողներին և շրջանավարտներին՝ համալսարանի հիմնադրման 20-րդ տարելիցի առթիվ

Սիրելի´ ուսանողներ և շրջանավարտներ Եվրասիա միջազգային համալսարանի (ԵՄՀ) պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ  կազմը ավանդաբար անում […]