thumbnail_IMG_6941

Erasmus + համագործակցության շրջանակներում իրականացրած հետազոտության արդյունքների ներկայացում

Իրավագիտության ամբիոնը 2017 թվականի ապրիլի 25-ին իրականացրեց «Եվրոպական Միության իրավական կարգավիճակը» թեմայով գիտագործնական սեմինար, […]