ԵՄՀ Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի դասախոսների վերապատրաստումը Բրիտանական խորհրդում

Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան մասնաճյուղը ուսուցիչների վերապատրաստման 2016թ.-ի ծրագրի շրջանակում նոյեմբերի 18-ից 20-ը Հայաստանում հյուրընկալել […]