ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

Սույն տեղեկագրքի հիմնական նպատակն է Եվրասիա միջազգային համալսարանի ուսանողներին տրամադրել տեղեկատվություն  համալսարանի ընդհանուր գործունեության, ընթացակարգերի, կրեդիտային համակարգով ուսուցման,  գնահատման, ստորաբաժանումների գործունեության, ուսումնական բոլոր գործընթացների, ինչպես նաև առկա ենթակառուցվածքների վերաբերյալ։

 

ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ

 

 

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ԻՄԱՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ