Մայիսի 10 2016

Սեմինար «Հետազոտական աշխատանք գրելու հիմնական սկզբունքները» թեմայով

2016 թ. մայիսի 10-ին Եվրասիա միջազգային համալսարանի Ուսանողական խորհրդի Որակի ապահովման հանձնաժողովի անդամները կազմակերպել էին սեմինար` «Հետազոտական աշխատանք գրելու հիմնական սկզբունքները» թեմայով:
Սեմինարը վարեցին Օտար լեզուների և գրականության ամբիոնի վարիչ Սոնա Հակոբյանը և Իրավագիտության ամբիոնի վարիչի օգնական Լիա Թևոսյանը:
Սեմինարի ընթացքում արհեստավարժ մասնագետներն ուսանողներին ծանոթացրեցին հետազոտական աշխատանք գրելու հիմնական սկզբունքներին ու պահանջներին: Առավել մանրամասն ներկայացվեցին ԵՄՀ մեթոդական բոլոր ցուցումները:
Ուսանողներն իրենց հետաքրքրող բազմաբնույթ հարցեր ուղղեցին բանախոսներին։ Հետաքրքիր ու ինտերակտիվ քննարկումների արդյունքում ուսանողները ստացան գիտական աշխատանքի տեխնիկական կառուցվածքի և բովանդակության վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքներ: