Հոկտեմբերի 23 2017

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հոկտեմբերի 27-ին կայանալիք դասախոս-ուսանող համատեղ հետազոտության արդյունքների ամփոփում
«Անձի իրավական կարգավիճակի հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության փոփոխված Սահմանադրության համատեքստում» թեմայով հանդիպումը ՀԵՏԱՁԳՎՈՒՄ է։