ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Եվրասիա միջազգային համալսարանը կրթական հնարավորություններ է ապահովում Հայաստանի Հանրապետության որակավորման ազգային շրջանակի VI`բակալավր, VII`մագիստրոս, VIII` հետազոտող (գիտական աստիճանը` գիտությունների թեկնածու) աստիճաններում: Համալսարանի հիմնական բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծրագրերն են՝  Կառավարում, Իրավագիտություն, Օտար լեզուներ (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն), Ֆարմացիա և Տեղեկատվական համակարգեր (ՏՀ) :

2013 թ.-ից ի վեր համալսարանն առաջարկում է գիտությունների թեկնածուի  գիտական աստիճանի ծրագրեր Տնտեսության, նրա ճյուղերի տնտեսագիտություն և կառավարում (Ը.00.02), Գերմանական լեզուների (Ժ.02.07) և Հանրային իրավունքի (սահմանադրական, վարչական, ֆինանսական, տեղական ինքնակառավարման, բնապահպանական, եվրոպական իրավունքի և պետական կառավարում) (ԺԲ.00.02) բնագավառներում:

Մագիստրոսական  աստիճանը ներառում է Սահմանադրական իրավունք, Քաղաքացիական իրավունք և դատավարություն, Քրեական իրավունք և դատավարություն, Միջազգային և եվրոպական իրավունք, Կառավարում, Նախագծերի կառավարում, Էլեկտրոնային բիզնեսի կառավարում, Հյուրընկալության կառավարում, Անգլերեն լեզու եւ գրականություն (TEFL), Ֆարմացիա և Տեղեկատվական համակարգեր (ՏՀ) մասնագիտացումները:

Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոնի (ՈԱԱԿ) կողմից՝   « Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում որակի ապահովման չափանիշների եւ ուղենիշների »(ESG) համաձայն համալսարանը ընդհանուր հավատարմագրում  է անցել 2002 թ.-ին, այնուհետև երկու անգամ անցել է նաև ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում (2015 թվականին `երկու տարով և բոլորովին վերջերս՝   2018 թ-ի նոյեմբերին՝ չորս տարի ժամկետով): Այն մեկն է հանրապետության երկու մասնավոր համալսարաններից (ավելի քան 25-ից), որը ստացել է 4 տարվա հավատարմագրում։

2005 թ.-ից համալսարանն անցում է կատարել  Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) և այնուհետեւ աշխատում է Բոլոնիայի գործողությունների պլանով:  Համալսարանը շարունակաբար համեմատում է ԵՄ գործընկեր համալսարանների կրթական ծրագրերը `ապահովելու կրթական ծրագրերի համադրելիությունն ու ներդաշնակեցումը, ինչպես նաև խթանելու անձնակազմի եւ ուսանողների շարժունությունը: Համագործակցելով ԵՄ-ի մի շարք համալսարանների հետ՝ Էրազմուս Մունդուս (EIU- ն անդամակցում է ALRAKIS- ի, ALRAKIS 2- ի եւ MID կոնսորցիաների) և հետագայում Erasmus + KA1 ծրագրերի շրջանակներում, ԵՄՀ-ն ընդունել է կրեդիտների  ամբողջական ճանաչման քաղաքականություն և մշակել համապատասխան մեխանիզմներ՝ ապահովելու այդ  քաղաքականության իրագործումը: Erasmus + KA1- ծրագրի շրջանակներում իրագործված նախագծերի թվաքանակով ԵՄՀ-ն հանրապետության հինգ լավագույն բուհերի շարքում է:

Եվրասիա միջազգային համալսարանի շրջանավարտներին տրվում են դիպլոմի հավելվածներ Եվրոպական հանձնաժողովի, Եվրա­խորհրդի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ/ՍԵՊԵՍ-ի կողմից մշակված ձևին համապատասխան: Գործընկեր համալսարաններում ձեռք բերված կրեդիտները հստակորեն նշվում են դիպլոմի հավելվածում, ինչն ուսանողներին օգնում է տարբերակել կրթական ուղին և ունենալ զբաղվածության ավելի  լավ հնարավորություններ:

ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող Erasmus + HARMONY (ԵՄ-ի եւ գործընկեր համալսարաններում բարձրագույն կրթության, հետազոտության եւ նորարարության համապարփակ միջազգայնացման ռազմավարությունների ներդաշնակեցման մոտեցումների մշակում) ծրագրի շրջանակներում ԵՄ գործընկերների առաջարկությունների և ծրագրի իրականացման ընթացքում կատարված վերլուծությունների հիման վրա ԵՄՀ-ն մշակել է միջազգայնացման առանձին ռազմավարություն, որը կոչվում է «Եվրասիայի Միջազգային ԴՆԹ-ի զարգացում»: ԵՄՀ- ի Միջազգայնացման նոր ռազմավարությունը կարևորում է հիմնական գործունեության մի շարք բաղադրիչներ, որոնք ընդգրկված են հինգ հիմնական ուղղություններում, մասնավորապես`(i) կառավարման և ակադեմիական անձնակազմի միջազգայնացում, (ii) Ուսանողների շարժունության խթանում և միջազգային ուսանողների թվաքանակի մեծացում, iii) Կրթական ծրագրերի և բովանդակության միջազգայնացում, (iv) Հետազոտության միջազգայնացում և միջազգային համագործակցության ընդլայնում, (v) ԵՄՀ միջազգային տեսանելիության բարձրացում։

ՄԵՆՔ

ՄԵՐ ՀԻՄՆԸ

Ես ուզում եմ նկարել

Մի մեծ ժպիտ քեզ համար

Ու քո ներսում դրոշմել

Լուսե աստղեր անհամար:
Կրկներգ.

Իմաստության տիեզերք

Գիտելիքի խառնարան

Իմ մտքերի լայն եզերք

Հարազատ համալսարան:
Քո գրկում ես ուժեղ եմ

Ամեն նորով արբեցած

Թե խոհերս ինձ շեղեն

Քո լույսով եմ հագեցած:
Կրկներգ.

Իմաստության տիեզերք

Գիտելիքի խառնարան

Իմ մտքերի լայն եզերք

Հարազատ համալսարան:
Քեզ գարուններ բյուրավոր

Ու ճառագող ապագա

Գիտության ծիլ դարավոր

Բույնդ թող միշտ ծիծեռ գա:

dd

ՄԵՐ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԸ

     թ  ձ   

փ   ջ   ւ

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ԻՄԱՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ