ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Հետազոտության և զարգացման կենտրոնի աշխատանքները

Եվրասիա միջազգային համալսարանում գործում է «Հետազոտության և զարգացման» կենտրոնը, որի հիմնական նպատակներն ու գործառույթներն են.

  • կատարված հետազոտությունների վերաբերյալ տպագրել գիտամեթոդական աշխատանքներ
  • համագործակցել հետազոտություններ իրականացնող տեղային և միջազգային հասարակական կազմակերպությունների, պետական մարմինների համապատասխան ստորաբաժանումների հետ` ուսանողների և դասախոսների համար ապահովելով գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվելու տարաբնույթ հնարավորություններ
  • զարգացնել ուսանողների, դասախոսների և աշխատակազմի հետազոտական հմտությունները, տրամադրել խորհրդատվություն
  • ուսանողներին, դասախոսներին և աշխատակազմին տեղեկատվություն տրամադրել ներբուհական, ինչպես նաև հանրապետական և միջազգային գիտահետազոտական աշխատանքներով զբաղվելու, վերապատրաստվելու հնարավորությունների մասին
  • նպաստել ուսումնական ծրագրերի, ուսանողների ավարտական աշխատանքների շրջանակներում հետազոտությունների իրականացմանը և այլն:

Եվրասիա միջազգային համալսարանի կրթական սկզբունքներից մեկն այն է, որ բուհի յուրաքանչյուր ուսանող պետք է ունենա հետազոտական հմտություններ և կարողանա գրագետ իրականացնել հետազոտություններ: Այս նպատակով բուհում պաշտպանվող յուրաքանչյուր կուրսային, դիպլոմային, մագիստրոսական աշխատանք հետազոտական է (այն չի կարող լինել միայն տեսական): Այս հարցում մեր ուսանողներին դասընթացների, սեմինարների, անհատական խորհրդատվության միջոցով օգնում է բուհի «Հետազոտության և զարգացման» կենտրոնը:

ԵՄՀ «Հետազոտության և զարգացման» կենտրոնը հետազոտական ծրագրերի նախագծման և իրականացման ընթացքում համագործակցում է բուհի ստորաբաժանումների հետ: Ունի խորհդատվական ծառայություն, որը, հիմնականում, տրամադրվում է բուհի ուսանողներին և դասախոսներին հետազոտական աշխատանքներ իրականացնելիս, սակայն, կարող է տրամադրվել հետազոտությունների գրագետ իրականցմամբ հետաքրքրված յուրաքանչյուր անհատի: Կենտրոնը հնարավորություն ունի արտաքին կապեր ստեղծելու և համագործակցելու նաև կազմակերպությունների հետ: Կենտրոնի էլ. փոստն է  research.center@eiu.am:

Գիտաժողովի նյութեր

Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները և առաջնահերթությունները Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու-2012

2976_-page-001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Girq new-page-001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local Roots of Global Peace: International Junior Scholar Conference

 

This is the conference proceedings from the “Local Roots of Global Peace” conference held in Yerevan, Armenia, on June 24-25, 2016. The papers included in this volume were delivered by their authors at the conference. The topics cover various areas of global security studies, ranging from human trafficking to refugee crisis from the Syrian war to third-party systems in ongoing and “frozen” conflicts around the world.

 

 

 

To know more: http://www.stonehill.edu/offices-services/learning-inside-out-network/

 

 

 

The Local Roots of Global Peace journal is made possible
by cross-Atlantic cooperation between Universities, scholars
and practitioners. Papers in the journals are invited submissions
from the Local Roots of Global Peace: Junior Voices in Global
Development and Security Studies international conference,
held at Eurasia International University in Yerevan, on June 23-
24, 2017. Stonehill College (USA), Eurasia International University
(Armenia) and Eurasia Partnership Foundation-Armenia
have co-sponsored the conference as well as the journal publication
by providing the much needed financial and organizational
sponsorship for both.

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ԻՄԱՆԱԼ ԱՎԵԼԻՆ