ԵՄՀ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

Համալսարանը խիստ կարևորում է ուսանողների համար կամավորական աշխատանքների կատարման հնարավորությունների ստեղծումը, որը հիմնականում ապահովվում է հասարակական կազմակերոպությունների հետ ակտիվ համագործակցության միջոցով։ Համալսարանն ուսանողների վերապատրաստման, հետազոտական և կամավորական աշխատանքների կազմակերպման բնագավառներում համագործակցում է հետևյալ հասարակական կազմակերպությունների հետ.

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ