ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

Եվրասիա միջազգային համալսարանը վերջին տարիներին մասնակից է Եվրոմիության կողմից ֆինանսավորվող Տեմպուս և  Էրազմուս Պլյուս ծրագրերի կարողությունների զարգացման ծրագրերին:

ՀԱՄԱՏԵՂ ԾՐԱԳՐԵՐ

Միջազգայնացման ներդաշնակության զարգացման ծրագիր է (HARMONY)

   

ԵՄ եւ գործընկեր երկրների բարձրագույն կրթության, հետազոտության եւ նորարարության բնագավառների միջազգայնացման ներդաշնակության զարգացման ծրագիր է (HARMONY)

http://harmonyproject.eu/

Եվրասիա միջազգային համալսարանը հանդիսանում է «Հարմոնիա» ծրագրի հայաստանյան գործընկերն ու իրականացնողը՝ համագործակցելով Իսպանիայի Սևիլիայի համալսարանի հետ:

Ծրագրի համակարգող

-Սևիլիայի համալսարան (Իսպանիա)

Ծրագրի գործընկերները 

Եվրոպական գործընկերներ 

 Բիրմինգհեմի Աստոն համալսարան, (Միացյալ Թագավորություն) ԲԱՀ

-Հռոմի Լա Սապիենցա համալսարան (Իտալիա) ՀԼՍՀ

-Տոմարի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտ (Պորտուգալիա) ՏՊԻ

-Սալոնիկի Ալեքսանդրիա տեխնոլոգիական կրթական ինստիտուտ (Հունաստան) ՍԱՏԿԻ

Համագործակցող հաստատություններ Բելառուսից

-Բելառուսի պետական համալսարան

-Բելառուսի սպառողական կորպորացիաների առևտրատնտեսական համալսարան

-Բելառուսի Կրթության և Գիտության Նախարարություն

Համագործակցող հաստատություններ Հայաստանից

-Եվրասիա միջազգային համալսարան-ԵՄՀ

-Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարան

-ՀՀ Կրթության և Գիտության նախարարություն

Համագործակցող հաստատություններ Ռուսաստանի Դաշնությունից

Վորոնեժի պետական համալսարան

-Դոնի Ռոստովի հարավային դաշնային համալսարան

Պենզայի պետական համալսարան

-Մոսկվայի միջազգային գիտատեխնոլոգիական և կրթական ծրագրերի վերլուծական կենտրոն

-ՌԴ-ի Կրթության և Գիտության նախարարություն

Ծրագրի նկարագիրը 

HARMONY–ն եռամյա ծրագիր է, որի շրջանակներում հնարավորություն է ընձեռնվում համագործակցել միջազգային առաջատար բուհերի հետ, իրականացնել նորարարական և փոխանակման ծրագրեր: Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է միջազգային գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման և վերլուծության մեթոդոլոգիաների մշակում, միջազգային գործունեության միջազգային փորձի ուսումնասիրություն, ՀՀ-ի, ՌԴ-ի և Բելառուսի բուհերի միջազգային գործունեության վերլուծություն, միջազգայնացման ռազմավարության ընդհանուր և հենքային մշակում, ՀՀ-ի, ՌԴ-ի և Բելառուսի բուհերի մասնագետների մասնագիտական որակավորման բարձրացում:  

 Ծրագրի նպատակը

HARMONY ծրագրի նպատակն է բարձրացնել բարձրագույն կրթության գրավչությունը, բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները դարձնել բարձրագույն կրթական համակարգի, հետազոտության և նորարարության բնագավառների իրադարձությունների գերազանցության կենտրոններ` համաշխարհային իրադարձությունների համատեքստում` նշված ոլորտներում ազգային ռազմավարության համաձայն:

Ծրագրի մուտքային և ելքային արդյունքները

Եռամյա այս ծրագիրը ԵՄ և գործընկեր երկրների նշված ոլորտների միջազգայնացման ռազմավարական ծրագրերում  իր ներդրումը կունենա միջազգային ցանցի ստեղծմամբ, ակադեմիական եւ հետազոտական նախագծերի, համատեղ ծրագրերի իրականացմամբ եւ կրկնակի (բազմակի) աստիճանի ներդրմամբ: ՀՀ-ում, ՌԴ-ում և Բելառուսում կրթության արդիականցումը, հասանելիությունը և միջազգայնացումը դրական ազդեցություն կունենան միջազգային ակադեմիական հանրության և միջազգային ցանցերի վրա, ինչպես նաև կբարձրացնի բարձրագույն կրթության գրավչությունը:

HARMONY ծրագիրը մեկնարկել է 2015 թվականի հոկտեմբերին և ավարտվում է 2019 թվականի մարտին:

Պաշտոնական կայքէջ: http://harmonyproject.eu/

Հիմնական արդյունքները

Ա. TOOL KIT AND RECOMMENDATIONS

Բ. HARMONY PROJECT E-BOOK

Գ. Internationalisation of  Higher Education in Armenia: External Survey

Դ. Internationalisation of  Higher Education in Russian Federation: External Survey

Ե. Internationalisation of  Higher Education in Belarus: External Survey

Արտաքին հարցաշար

1․ HARMONY External_Questionnaire EN

2․ EXTERNAL SAQ – COLLECTER EN

3․ HARMONY External Questionnaire RU

4․ EXTERNAL SAQ – COLLECTER_RU

Ներքին հարցաշար

1․ OP 1.2. Self Assesment Tool_v5

2․ OP_1.2. SAQ_Brief

3․ HARMONY SelfAssesmentTool FINAL VERSION tested

4․ OP 1.2. Self Assesment Tool FINAL VERSION

ԾՐԱԳՐԻ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 N1 N2  N3 N4

Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությոնը հասարակությանը /ASPIRE/

 •                 Եվրասիա միջազգային համալսարանը հանդես կգա որպես «Հատուկ կարիքներով մարդկանց հասանելիությունը հասարակությանը» ծրագրի հայաստանյան կոորդինատոր TEMPUS IV ծրագրի շրջանակներում:http://www.aspire-tempus.eu/

  Ծրագրի գործընկերները

  Եվրոպական գործընկերներ 

  -Էջ Հիլլ Համալսարան (Միացյալ Թագավորություն) ԷՀՀ 

  -Պիրամիդ Գրուպ (Գերմանիա) ՊԳ

  -Լիմերիկ տեխնոլոգիայի ինստիտուտ (Իռլանդիա)ԼՏԻ

  -Կոսայիսի Տեխնիկական Համալսարան (Սլովակիա) ԿՏՀ

  Համագործակցող հաստատություններ Վրաստանից

  -Իլյայի պետական համալսարան— Համակարգող –ԻՊՀ

  -Շոթա Ռուսթավելու անվան պետական համալսարան-ՇՌՊՀ

  -Ախլցխայի  պետական մանկավարժական համալսարան- ԱՊՄՀ

  -Վրաստանի ասարակայնության հետ Կապերի Ինստիտուտ- ՎՀԿԻ

  -Վրաստանի փոստային ռռաքման ասոցիացիա-ՎՓԱԱ,

  Համագործակցող հաստատություններ Հայաստանից

  -Եվրասիա միջազգային համալսարան-ԵՄՀ

  -Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան-ՀՊՄՀ 

  -Գորիսի պետական համալսարան-ԳՊՀ 

  -Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա-ՀՀՊԿԱ 

  -Հույսի կամուրջ 

  Ծրագրի նկարագիրը 

  ASPIRE ծրագրի նպատակն է աջակցել առանձնահատուկ կարիք ունեցող անհատների կրթական իրավունքի մատչելիությանը և առօրյա  հասարակական կյանքին նրանց ինտեգրմանը, պայքարել առանձնահատուկ կարիք ունեցող անհատների նկատմամբ կիրառվող խտրականության դեմ` Բոլոնիայի գործընթացին և ՄԱԿ-Ի Հաշմանդամների իրավունքների մասին կոնվենցիային համապատասխան, արմատավորել հասարակության մեջ իրազեկվածություն և հանդուրժողականություն:  Առանձնահատուկ կարիք ունեցող անհատներից քչերն են ստանում լիարժեք կրթություն,  քանի որ նրանք օտարվում են հասարակությունից, մի կողմից  ոտնահարման, մյուս կողմից ռեսուրսների տրամադրման և ֆիզիկական ադապտացիայի պակասի արդյունքում: Տնային պայմաններում կատարվող դասավանդումը կարող է չհամապատասխանել աշխատանքային կյանքի պահանջներին, ուստի այս անհատները կրթությունից հետո զրկվում են ինքնուրույն կյանք վարելու հնարավորությունից:

  Ծրագրի նպատակը

  ASPIRE ծրագրի նպատակն է Հայաստանում և Վրաստանում իրականացնել եռաստիճան համապարփակ և կայուն ուսումնական ծրագիր հետևյալ թիրախային խմբերում:

  -ՈՒսուցիչ վերապատրաստող մանկավարժներ և դասախոսներ (Համալսարաններ)

  -Կառավարություն և Պետական ծառայողներ, Քաղաքականություն մշակողներ (Հանրային Կառավարման մանկավարժներ)

  -ՀԿ (Ոչ համալսարանական մանկավարժներ)

  Ծրագրի մուտքային և ելքային արդյունքները

  Ութ մոդուլներից բաղկացած ուսումնական ծրագիրը (հատուկ կարիքավորների համար նախատեսված ներածական (գործնական) մոդուլներ և խորացված մոդուլներ), որը ներառված է համալսարանների, պետական ​​կառավարման ինստիտուտների և հատուկ կարիքների հասարակական կազմակերպությունների ուսումնական ծրագրերում, ապահովում է առավելագույն փոխանցելի ազդեցությունը հասրակության լայն շերտերին:

  Յուրաքանչյուր հաստատությունում կմշակվի և կսահմանվի մուտքի կապի պատասխանատուի դերը, որը կնպաստի այդ ինստիտուտներում հաշմանդամների մուտք գործելու մատչելիությանը:

  Համալսարանների, հանրային կառավարման ինտիտուտների, նախարարությունների և հասարակական կազմակերպությունների մաս կազմող ռազմավարական նախաձեռնող խմբերի կողմից կսահմանվի Հատուկ Կարիքավորների Ազգային Իրազեկման Օր:

  ASPIRE ծրագրի տևողությունը 3 տարի է, որը սկսվում է 2012 թվականի հոկտեմբերին և ավարտվում է 2015 թվականի սեպտեմբերին:

 

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՈՒՍԱՆԵԼ ՄԵԶ ՄՈՏ