Հունվարի 09 2019

Կվիդզինի Պովիսլանսկի համալսարանի 1-ին Միջազգային շաբաթը (Լեհաստան)

Պովիսլանսկի համալսարանը համագործակցելով Եվրասիա միջազգային համալսարանի հետ կազմակերպում է 1-իմ միջազգային շաբաթը Կվիդզինում (Լեհաստան), որը տեղի կունենա 2019թ. մայիսի 20-ից 26-ը:

Օրակարգ՝  https://drive.google.com/open?id=1u2gjrzVWKUoQFsuHVHZ2ad6pPemtAKwm

Լրացուցիչ ՝ https://drive.google.com/open?id=1gT-pPVe4mTAdFMZvWV0yP-aUAw318Q