Մայիսի 30 2016

Ծանոթացում խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի գործունեության առանձնահատկություններին

Վարպետության դասին ներկայացվեց խնամակալության և հոգեբարձության մարմնի դերը, կատարած աշխատանքների կարևորությունը:

Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները և նրանց կից հանձնաժողովները համայնքներում իրականացնում են անմիջական աշխատանք ընտանիքների, մասնավորապես՝ երեխայի իրավունքների ու շահերի պաշտպանության ուղղությամբ:
Խնամակալության և հոգաբարձության մարմինները  առանձնահատուկ ուշադրություն են դարձնում  ամուսնալուծվող  ընտանիքներում երեխաների իրավունքների պաշտպանությանը: Ա.Սարգսյանը ներկայացրեց իր փորձը: