ԴԻՊԼՈՄԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾ

Եվրասիա միջազգային համալսարանի շրջանավարտներին տրամադրվում է դիպլոմի հավելված, որը համապատասխանում է Եվրոպական հանձնաժողովի, Եվրախորհրդի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ/ՍԵՊԵՍ-ի կողմից մշակված ձևին: Հավելվածը կոչված է տրամադրելու բավարար չափով անկախ տվյալներ, որոնք կբարելավեն որակավորում­ների (դիպլոմների, աստիճանների, վկայականների և այլն) միջազգային «թափանցիկությունը» և «արդար» ակադեմիական ու մասնագիտական ճանաչումը: Այն նախատեսված է ուսանողի կողմից ուսումնասիրված և հաջողությամբ ավարտած ուսումնառության բնույթի, մակարդակի, բովանդակության և կարգավիճակի նկա­րագ­րությունը ներկայացնելու համար:

Հավելվածն ապահովում է․

  • Որակավորման մասին նկարագրություն, որն առավել հասկանալի և հեշտ համեմա­տելի է արտերկրում
  • Հստակ նկարագրություն ուսանողի ձեռքբերած վերջնարդյունքների, ինչպես նաև այդ վերջնարդյունքների տիրապետման մակարդակի վերաբերյալ
  • Առավել հեշտ աշխատանքի տեղավորման հնարավորություն՝ գործատուի համար հասկանալի տեղեկատվության ապահովման միջոցով

Դիպլոմի հավելվածը ներառում է հետևյալ բաժինները.

  1. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ՍՏԱՑԱԾ ԱՆՁԻ ՄԱՍԻՆ
  2. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
  3. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ  ՄԱՍԻՆ
  4. ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՁԵՌՔ ԲԵՐՎԱԾ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ  ՄԱՍԻՆ
  5. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ՄԱՍԻՆ
  6. ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ  ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ  ԿՐԹԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  ՄԱՍԻՆ

Դիպլոմի հավելվածի օրինակ

 pdf Button

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՍՈՎՈՐԵԼ