ԵՄՀ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

Համալսարանը համագործակցում է մասնավոր հատվածը ներկայացնող ընկերությունների հետ տարբեր ձևաչափերով։ Համագործակցության հիմնական ձևաչափերն են․

  • ուսանողական կրթաթոշակների տրամադրում,
  • պրակտիկայի կազմակերպում,
  • դասավանդում,
  • վերապատրաստման ծրագրերի իրականացում,
  • վարպետության դասեր կազմակերպությունների կիրականացում աշխատակիցների կողմից,
  • համատեղ կրթական նախագծերի իրականացում։

Ստորև ներկայացված ընկերությունների հետ ԵՄՀ-ն սերտ համագործակցում է վերոհիշյալ ձևաչափերից որևէ մեկի կամ բոլորի շրջանակներում:

 

ՑԱՆԿԱՆՈՒ՞Մ ԵՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԵԼ