Նոյեմբերի 29 2017

ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ԵՄՀ-ՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ

 

 

Եվրասիա միջազգային համալսարանի գրադարանը համալրվեց  Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերության  (GIZ) կողմից  նվիրաբերված մասնագիտական գրականությամբ:

Շնորհիվ  այս նախաձեռնության՝ ԵՄՀ-ի պրեսֆորսորադասախոսական կազմը և ուսանողները հնարավորություն կունենան ծանոթանալու և ուսումնասիրելու «Քաղաքացիական իրավունքի խնդրագիրք լուծումներով» ուսումնամեթոդական ձեռնարկը, որը խմբագրվել է 2017 թվականին:

Եվրասիա միջազգային համալսարանը  շնորհակալություն է հայտնում Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերությանը (GIZ)  համալսարանում իրականացվող կրթական գործընթացին աջակցություն ցուցաբերելու համար: