Եվրասիա միջազգային համալսարանում օտար լեզուներով դասավանդվում են հետևյալ առարկաները, որոնց կարող են գրանցվել ինչպես հայ, այնպես էլ օտարերկրյա ուսանողները։

Իրավագիտության ամբիոն

 

Բակալավրիատ/ԱռարկաներԿրեդիտ ԿիսամյակԿոդ
Constitutional Law4գարուն103B003
Legal Systems4աշուն103B033
Basics in Human Rights2գարուն103B039
International Law6autumn103B021
Roman Private law2գարուն103B024
Intellectual property right 2աշուն 105B002
Family law4աշուն103B038
International Organizations5աշուն104BIL016
English for Specific Purposes (Legal English)5աշուն301B016
Մագիստրատուրա/Առարկաներ
Comparative law4աշուն102M008
European Court of Human Rights5գարուն104BIL014
International Humanitarian Law5աշուն104MIL029
International Criminal Law5գարուն104MIL027
European law and eastern partnership5աշուն104MCIVL015

Կառավարման ամբիոն

Բակալավրիատ/ԱռարկաներԿրեդիտ  Կիսամյակ Կոդ
Strategic Management5աշուն204B005
Personnel Management5աշուն204B015
Project Management5աշուն204B017
Fundamentals of Marketing4գարուն204BMM
Macroeconomics5գարուն203B005
Economics5գարուն204B014
Մագիստրատուրա/Առարկաներ
Strategic Management5գարուն202M006
Personnel Management6աշուն202M009
International Marketing4աշուն203MMM
Marketing Management6աշուն203M005

Օտար լեզուների ամբիոն

Բակալավրիատ/ԱռարկաներCreditSemester Code
Methods of teaching EFL4գարուն303B010
Business English4աշուն305B003
Foreign Literature4գարուն303B012
English Reading Skills6աշուն304B001
Grammar5աշուն304B008
Listening and speaking skills3աշուն304B016
Analytical Writing4գարուն304B014
British and American Literature3աշուն304B043
Practical Translation4աշուն304B031
Cultural communication4գարուն305B004

Want to study?