eng   arm   rus   

Եվրասիա միջազգային համալսարան. ՄԵՐ ձեռքը դարի զարկերակին է...
Եվրասիա միջազգային համալսարանը բարձրագույն մասնագիտական ուսումնական հաստատություն է, որն իրականացնում է ուսուցում կրթական 3 մակարդակներում՝ բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա: Բուհն ապահովում է ինչպես առկա, այնպես էլ հեռակա-հեռավար ուսուցում: Համալսարանում գործում է և՛ վճարովի, և՛ անվճար համակարգ՝ մշակված որոշակի արտոնյալ պայմաններով. բարձր առաջադիմություն ունեցող ուսանողներն արժանանում են կրթաթոշակի:


Համալսարանի կրթական, գիտական, միջազգային գործունեության և այլ տեղեկատվության համար առաջարկում ենք ուսումնասիրել կայքը, ինչպես նաև այցելել բուհ` առաձնահատուկ միջավայրին ծանոթանալու համար: